Sportblessures bij kinderen

Osteopathie kijkt verder bij uw kind

Sportblessures, die naam zegt het al. Blessures die bij het sporten ontstaan. Ook kinderen hebben te maken met blessures als gevolg van het sporten. Dit kan komen doordat ze aan contactsporten doen zoals hockey of voetbal, maar veel blessures ontstaan als gevolg van overbelasting. Dus ook bij niet contact gerelateerde sporten zoals tennis en schaatsen.  Kwetsuren bij kinderen treden vaak op de pezen, de botknobbels en groeischijven.

Peesblessures

Als gevolg van de snelle groei van de botten komen de spierpezen onder spanning te staan. De trekkrachten die op de spieren inwerken kunnen snel voor pijn en irritatie zorgen. Osteopaten zijn gespecialiseerd om de beweeglijkheid van het bindweefsel te verbeteren. Spieren en pezen staan onder invloed van vele factoren. Bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de aangrenzende gewrichten, de aansturing van het zenuwstelsel of de beweeglijkheid van de organen die een relatie hebben met de desbetreffende spier. De osteopaat kijkt naar al deze factoren en kijkt op deze manier vaak net iets verder dan een fysiotherapeut of sportarts.

Specialisatie Osteopathie Lindeman

Doorgaans kunt u binnen 3 tot 5 behandeling resultaat verwachten. U merkt dat uw kind speelser wordt, geduldiger, makkelijk contact maakt met vriendjes en minder klaagt over pijn. De leidsters op het kinderdagverblijf of leraren op school merken ook vaak dat de kindjes het beter gaan doen in de groep, makkelijke meekunnen met de gymles en zich beter ontwikkelen. 

Puberteit

Blessures aan de botknobbels en groeischijven ontstaan vaak door een combinatie van 3 factoren. Overbelasting, snelle groei van de beenderen en hormonale veranderingen. Osgood Schlatter is hier een voorbeeld van. Voor een snelle genezing is het dus essentieel dat er vanuit meerdere invalshoeken naar het probleem gekeken wordt. De osteopaat doet dit. Hij kijk naar de stand en beweeglijkheid van de gewrichten, maar ook naar de beweeglijkheid van organen die in ontwikkeling zijn. Met name de invloed van de organen bepaalt of genezing snel of langzaam verloopt.

Vallen, stoten, kneuzingen

Veel blessures ontstaan ook als een gevolg van vallen, stoten of kneuzingen. Zelf wanneer de directe pijn en zwelling weg is kan dit nadien nog problemen geven bij het lopen, het evenwicht of de motoriek. Hieruit kunnen dan in de toekomst weer andere blessures ontstaan.
Het is daarom uiterst zinvol om uw kind ook preventief 2x per jaar door de osteopaat te laten behandelen.

Deel deze pagina

Maak een afspraak

Maak een afspraak of nee contact op om een vraag te stellen