Back in Action!

By juni 28, 2024Nieuws

(read english below)

Lieve Mensen

Na een ongeplande rustpauze van 2 maanden, wegens een beenoperatie, gaat osteopaat Remco zijn werkzaamheden per volgende week weer oppakken en is het team bij Osteopathie Lindeman weer in ere hersteld. Gelukkig heeft osteopaat Wiepke in de laatste 2 maanden met veel toewijding de patiënten van Remco kunnen overnemen.

Wiepke blijft op maandagochtend én 1x in de twee weken op vrijdag werkzaam binnen de praktijk op de locatie Amsterdam zuid. U kunt bij haar gemakkelijk een afspraak inboeken op de website via de knop: ‘Maak een afspraak’. Wiepke is binnen de praktijk gespecialiseerd in psychosomatische klachten, burn-out en vermoeidheidsklachten.

Osteopaat Maren heeft nu het eerste jaar van de specialisatieopleiding babyosteopathie erop zitten. Ze werkt op dit moment al veel met baby’s in de begeleiding van hun eerste ‘stapjes’ in het leven. De reacties en feedback zijn tot op heden lovend en Maren is in staat echt een verschil te maken in een vlot begin van uw baby en het jonge gezin. U kunt Marta vinden in onze praktijk in Amsterdam oost op dinsdag en vrijdag.

Osteopaat Marta rond op dit moment haar uitgebreide specialisatie cursus in London af op het onderwerp: gynaecologisch klachten. Heb u al lang klachten, na de zwangerschap, rond de menstruatie, overgang of heeft u sub-infertiliteit problematiek. Marta heeft zich 2 jaar lang in het zweet gewerkt om zich deze regio helemaal eigen te maken. Schroom niet om haar een email te sturen via: martamorelliosteo@gmail.com om te vragen of ze u kunt helpen bij uw gezondheid.

Voor nu wensen we jullie een gezonden zomer toe en zien we u hopelijk op één van de 3 locaties van de praktijk in Amsterdam en Sint-Michielsgestel.

 

Met gezonde groet,
Team Osteopathie Lindeman

————————————————————————

Dear all

After an unplanned rest of 2 months due to leg surgery, osteopath Remco will resume his work next week and the team at Osteopathie Lindeman has been restored to its former glory. Fortunately, osteopath Wiepke has been able to take over Remco’s patients with great dedication in the last 2 months.

Wiepke continues to work in the practice at the Amsterdam South location on Monday mornings and once every two weeks on Fridays. You can easily book an appointment with her on the website via the button: ‘Make an appointment’. Within the practice, Wiepke specializes in psychosomatic complaints, burnout and fatigue complaints.

Osteopath Maren has now completed the first year of the baby osteopathy specialization training. She currently works a lot with babies to guide them through their first ‘steps’ in life. The reactions and feedback to date have been positive and Maren is able to really make a difference in a smooth start for your baby and the young family. You can find Marta in our practice in Amsterdam East on Tuesdays and Fridays.

Osteopath Marta is currently completing her extensive specialization course in London on the subject: gynecological complaints. Have you had complaints for a long time, after pregnancy, around menstruation, menopause or do you have sub-infertility problems? Marta has worked hard for 2 years to make this region her own. Don’t hesitate to send her an email at: martamorelliosteo@gmail.com to ask if she can help you with your health.

For now we wish you a healthy summer and we will hopefully see you at one of the practice’s 3 locations in Amsterdam and Sint-Michielsgestel.

 

With healthy regards,
Team Osteopathy Lindeman