KISS-syndroom

Defintie Kiss-syndroom

Heden zijn er 2 gangbare definities voor het Kiss-syndroom. Namelijk: ‘kopfgelenkinduzierte symmetrie storungen’. Verder kan de afkorting Kiss ook staan voor: ‘Kinematic imbalance due to suboccipital strain’ 
Belangrijk om te weten is dat het een verzamelnaam van klachten is en geen ziekte. Hieronder kunt u lezen wat mogelijke symptomen zijn.

Mogelijke symptomen van KISS

-scheve houding van het hoofd
-moeilijkheden om het hoofdje recht te houden
-eenzijdige houding van hoofd of romp
-asymmetrische bewegingen van de extremiteiten
-kreunen met hoge stem in de slaap `
-schedelasymmetrie, in gezicht en/of achterhoofd

De osteopaat helpt de nek te ontspannen

Mocht u bovenstaande problemen bij uw kind herkennen. Neem dan contact op met een osteopaat. Hij zal bovenstaande symptomen zeker kunnen verminderen. Door de spanningen van de hoge nekspieren te verminderen zal de houding, motoriek en het functioneren van het kind sterk verbeteren. De osteopaat gebruikt hiervoor zachte manuele technieken. Vaak ervaart het kind dit als prettig en wordt er ontspannen van. Enkele behandelingen zijn vaak al genoeg om bovenstaande problemen te verhelpen. 
Vaak zorgt de spanning van de nek ook voor het ontstaan voor refluxdarmkrampjes en overmatig huilen bij de pasgeborene

Maak een afspraak

Maak een afspraak of nee contact op om een vraag te stellen