Dyslexie, dyscalculie, leerproblemen en gedragsproblemen

Hersenweefsel ontwikkelt onder invloed van prikkels uit de omgeving. Deze prikkels worden verwerkt in ons lichaam en hierbij spelen de volgende processen een belangrijke rol: zenuwbanen, myelinisatie (wat zorgt voor een snelle overdracht van zenuwimpulsen) en synaptogenese (aanleggen van netwerken/ synapsen). Deze processen maken leren mogelijk. Disfuncties in het oog, het oor, de schedel, de bovenste wervelkolom en het bekken beïnvloeden deze aspecten en dus ook het leerprocos. De oorzaken kunnen structureel of functioneel zijn. 


Structurele oorzaken


Bij een structureel probleem is er beschadiging opgetreden thv het hersenweefsel. Deze beschadiging kan komen door volgende oorzaken: zuurtstoftekort, geboortetrauma, intra – uterine infectie, ... Deze oorzaken kunnen voor dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen zorgen. Osteopatisch kunnen we hier maar minimaal helpen. 


Functionele oorzaken


De functionele letsels zijn vaak reeds vanaf de geboorte aanwezig en zorgen ervoor dat de “zenuwbanen” en “synaptogenese” anders gaan verlopen dan kinderen zonder problemen. Veelvoorkomende functionele blokkades vind je thv de wervelkolom (nek en borstwervels) en het bekken, spanning en kneuzingen ter hoogte van de schedel. Oorzaken van functionele stoornissen zijn o.a. foutieve ligging van de foetus, vroegtijdige contracties tijdens de bevalling, tang – vacuümverlossingen, voorkeurshouding in de beginfase. Maar ook op latere leeftijd kunnen operaties, valpartijen zorgen voor blokkades.
Spanning ter hoogte van de schedel hebben een directe invloed op het functioneren van de hersenen. 
De blokkades in de wervelkolom kunnen een verstoring van de synaptogenese en de zenuwbanen zorgen. Dit kan dan zorgen voor dyslexie, dyscalculie, leerproblemen, adhd, add en gedragsproblemen.

 • Chronische oorproblemen kunnen ervoor zorgen dat de auditieve banen anders gaan verlopen met als gevolg dyslexie, leesproblemen.
 • Een actiever en minder actief oog (lui oog) kan komen door bv een tangverlossing met als gevolg beschadiging thv de oogkas. Hierdoor gaat 1 oog domineren met als gevolg een asymmetrie thv de cortex die ervoor zorgt dat de leessnelheid vertraagt en het lezen vermoeilijkt.  

Wat kan de osteopaat betekenen voor uw kind


Een osteopaat gaat kijken waar er bewegingsverliezen en blokkades te vinden zijn in het lichaam. Door deze blokkades weg te nemen, stimuleren we de uitrijping en de werking van het zenuwstelsel. Langs deze weg kan uw kind meer in balans komen en het leren makkelijker worden. We zien ook dat de kinderen er vaak rustiger van worden. Deze problemen zijn ook vaak gerelateerd aan ADHD, hyperactiviteit, concentratieproblemen, buikpijn, rugklachten, kaakproblemenhoofdpijn en motorische achterstand.

 


 • Osteopathie Lindeman
 • Praktijk Amsterdam Zuid
 • Rooseveltlaan 78
 • 1078 NM Amsterdam
 • Praktijk Amsterdam Centrum
 • Valkenburgerstraat 188e
 • 1011 NC Amsterdam
 • [T] +31 (0)20 26 141 99
 • [E] info@osteopathielindeman.nl